Baby Joy

בוטיק לתינוקות

תקנון

אנא קראו בעיון:

החברה מסירה אחריות ממוצרים שנפגמו כתוצאה משימוש בכח מופרז במוצריה, כביסה מעל 30 מעלות ללא סחיטה, אחסון חיצוני ופגיעות כתוצאה ממזג האויר, שימוש ללא השגחת מבוגר.

החברה איננה מאשרת שימוש בתמונות/תוכן מהאתר מחוצה לו.

כל הזכויות שמורות לחברה המנהלת את האתר.

אין להעתיק/לשכפל/להפיץ תמונות מהאתר.

המחירים באתר אינם כוללים משלוח/הובלה/התקנה.

***החלפות עד 7 ימים ממועד הרכישה ובצרוף חשבונית או פתק החלפה ובתנאי שלא נעשה שימוש במוצר.

ניתן לרכוש כל מוצר עד גמר המלאי.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול רכישה על פי שיקול דעתה.

החברה לא תהיה אחראית לנזק ישיר / עקיף הנובע משימוש  או שימוש שגוי במוצר, לרבות נזק מקרי עקיף או תוצאתי, ככל שהחוק מתיר זאת, למעט במקרים בהם תוכח רשלנות בלעדית של החברה.

ייתכנו עיכובים של עד 3 ימים ממועד האספקה שנקבע.טואול - בניית אתרים